Rechtspraak

Opkoopbescherming anno 2023

Mitchel Mense
-13 februari 2023
2 min

Opkoopbescherming anno 2023
In onze nieuwsbrief van april 2022 hebben wij al aandacht besteed aan de opkoopbescherming die voor een aantal gemeentes per april 2022 van kracht is. De opkoopbescherming zorgt ervoor dat “goedkopere woningen” niet kunnen worden opgekocht door beleggers die de woning vervolgens weer willen verhuren. Er wordt gekeken naar de WOZ-waarde van een woning, per gemeente en per jaar kan de opkoopgrens verschillen. Wilde je vorig jaar in Amsterdam een woning kopen om vervolgens te verhuren dan diende de WOZ-waarde € 512.000,- of hoger te zijn. Voor dit jaar geldt in Amsterdam een grens van € 533.000,-. In Haarlem ligt die grens op € 389.000,- en in Amstelveen op € 412.000,-. In sleutelstad Leiden is geen opkoopbescherming van kracht.

Wanneer je een woning verhuurt tegen de regels van de opkoopbescherming in dan kan je hoge boetes verwachten die kunnen oplopen tot € 22.000,-

Woningen waarop een opkoopbescherming van toepassing is mogen gedurende een periode van 4 jaar niet worden doorverhuurd. Er zijn wel specifieke gevallen waarom de gemeente een verhuurvergunning wil verlenen. Dat gaat om de volgende gevallen;

  • Verhuur voor maximaal 1 jaar door bewoners die tijdelijk een jaar in het buitenland verblijven. Het is dan wel van belang dat de eigenaar van de woning twaalf maanden daaraan voorafgaand zelf heeft gewoond
  • Verhuur van een woning die verbonden is met een bedrijfsruimte, kantoor of winkel
  • Verhuur aan eerste - of tweedegraads familielid
    • Eerste graad familieleden zijn; partner, ouders, kinderen, broers of zussen
    • Tweede graad familieleden zijn; broers, zussen, kleinkinderen, opa's, oma's, schoonzussen, zwagers, stiefzussen en stiefbroers.