Veelgestelde vragen verhuren woning

Hier vind u het antwoord op veelgestelde vragen van andere verhuurders. Staat uw vraag er niet bij? Schroom dan niet om contact op te nemen.

 • Mag ik mijn woning verhuren?

  Wanneer u eigenaar bent van de woning en in de koopakte staat niets vermeld over het verhuren van uw woning dan bent u in de mogelijkheid om uw woning te verhuren. Veelal staat er in een koopakte dat verhuur alleen is toegestaan wanneer de hypotheekverstrekker daarvan op de hoogte is. Indien dit het geval is raden wij u aan om contact op te nemen met ons kantoor, wij zien in één oogopslag wat de evt. restricties zijn. Wanneer er geen hypotheek rust op de woning dan is verhuur van de woning mogelijk. Indien het gaat om een appartement in een appartementencomplex dan dient de Vereniging van Eigenaren (VVE) ook geïnformeerd te worden over de verhuur van de woning. Meestal staat dit in de statuten en in het huishoudelijk reglement.

 • Wat moet ik regelen als ik mijn woning ga verhuren?
  Het is verstandig om goed in de koopakte te kijken of er eventuele restricties zijn. Wanneer verhuur mogelijk lijkt is het goed om de huur te laten toetsen door een verhuurmakelaar. Het is voor een verhuurder fijn om te weten wat de beoogde huurinkomsten gaan worden. Bepaal van te voren hoe u de woning gaat opleveren, volledig gemeubileerd of ongemeubileerd. Gemeubileerde verhuur trekt een andere doelgroep aan dan wanneer de woning leeg wordt opgeleverd. Ook is het van belang om van te voren te bepalen hoe lang de woning beschikbaar is en welke huurovereenkomst toegepast wordt. Daarnaast dient de woning goed te zijn onderhouden zodat er tijdens de huurperiode geen of weinig onderhoudszaken zijn. Denk ook na over het beheer van uw woning, hierover meer informatie op www.koopsvastgoedbeheer.nl
 • Kan ik mijn woning voor tijdelijke duur verhuren?
  Ja! Sinds enkele jaren is het mogelijk om een huurovereenkomst op te stellen voor bepaalde tijd, de einddatum is dan duidelijk. Dat kan een termijn zijn van enkele maanden tot maximaal 24 maanden. Een tijdige kennisgeving (3-6 maanden voor het verstrijken van de huurovereenkomst) richting de huurder waarin staat dat de huurperiode wordt beëindigd is voldoende om de woning weer zonder huurder terug te krijgen. Het is niet mogelijk om een tijdelijk huurcontract te verlengen met nog eens een tijdelijke overeenkomst. Wanneer de huurder na de eerste termijn in de woning blijft dan vervalt de tijdelijke aard van de overeenkomst en loopt de overeenkomst door in onbepaalde tijd (vast contract).
 • Is het verstandig om aan een bepaalde doelgroep te verhuren?
  Onze medewerkers maken géén onderscheid in huurders maar wanneer een eigenaar de specifieke wens heeft om aan een expat te verhuren dan geven wij daar gehoor aan. De vraag naar huurwoningen van expats is erg groot. Expats zijn meestal op zoek naar gemeubileerde huurwoningen gelegen nabij openbaar vervoer. Onze ervaring is dat een expat gemiddeld 3 jaar woonachtig is in de woning.
 • Valt mijn woning in de vrije sector?
  Dat hangt van een aantal componenten af; het formaat van de woning, wat voor energielabel heeft de woning, in welke regio is de woning gelegen, betreft het een monument, dit zijn allemaal onderdelen die bepalen of de woning wordt aangemerkt als vrije sector woning. Dit onderwerp is de laatste jaren onderhevig aan veranderingen. Het is verstandig om uw woning te laten toetsen door één van onze medewerkers.
 • Mag ik onderverhuren?
  Wanneer u geen eigenaar bent van de woning is het belangrijk om de eigenaar of verhuurder te vragen of tijdelijke verhuur aan derden is toegestaan. Een eigenaar dient hiervoor schriftelijk toestemming te geven. Wanneer het een tijdelijke periode betreft is onderhuur vaak toegestaan. Leg ook bij onderhuur de afspraken goed vast in een huurovereenkomst.
 • Heb ik een vergunning nodig om te verhuren?
  Wanneer u een woning verhuurt aan maximaal 2 (volwassen) personen dan heeft u geen vergunning van de gemeente nodig. Indien u de woning wilt verhuren aan meer dan 2 (volwassen) personen dan dient u een vergunning aan te vragen bij de gemeente. Men spreekt in dat geval van kamergewijze verhuur. Wanneer u een vergunning heeft verkregen dan kan elke bewoner zich inschrijven bij de gemeente. In Amsterdam spreekt men van een omzettingsvergunning, belangrijk is dat je rekening houdt met het beleid van de gemeente. Verhuur aan meer dan 2 personen zonder vergunning raden wij af!
 • Betaal ik belasting over mijn huurinkomsten?
  Wanneer het een 2e woning betreft waarvan u de eigenaar bent dan behoort uw woning bij uw box 3 vermogen. De huurinkomsten van de tweede woning hoeft u niet op te geven, dat behoort dus toe aan uw vermogen. De belastingdienst rekent over deze inkomsten namelijk een vast percentage. Een voorbeeld; U heeft een 2e woning gekocht voor € 300.000,- en die verhuur je voor € 1.650,- per maand (€ 19.800 per jaar / € 300.000 = 0,07 =) 7%, deze inkomsten zijn onbelast. Wel dient u vermogensbelasting te betalen over de WOZ-waarde van de woning minus de evt. hypotheekschuld die op het pand rust. Bij tijdelijke verhuur van je eigen woning dien je 70% van de huurinkomsten op te geven als inkomsten uit tijdelijke verhuur, dit doe je in box 1. Hoeveel inkomstenbelasting u moet betalen hangt af van het gehele plaatje zoals het salaris en uw vermogen.
 • Hoe dien ik mijn woning op te leveren als ik ga verhuren?
  Wanneer u de woning gestoffeerd wilt verhuren dan is dat inclusief vloer(bedekking), lampen, vitrage en apparaten zoals koelkast, vaatwasser, wasmachine en droger. De oplevering is zonder meubels. Wanneer u de woning gemeubileerd wilt verhuren dan dient de woning bij de start van de huur gelijk bewoonbaar te zijn. Een huurder neemt alleen een koffer mee en wil zich v.a. de eerste dag thuis voelen in de woning. Naast een volledige meubilering dient er ook keukengerei, linnen, handdoeken t/m de stofzuiger aanwezig te zijn. Wij adviseren verhuurders vaak waar bij de oplevering op gelet moet worden zodat een het een huurder aan niets ontbreekt.
 • Moet ik het beheer uitbesteden als ik mijn woning ga verhuren?
  U bent niet verplicht om het beheer van uw woning uit te besteden, dit kunt u zelf blijven doen. Als beheerder dient u er wel rekening mee te houden dat u bereikbaar blijft voor de huurder. Voor een huurder is het fijn als calamiteiten snel worden opgelost, een beheerder dient dan snel te schakelen. Wanneer u in het buitenland verblijft zorg dan voor een contactpersoon of een beheerder die werkzaam is in de omgeving. Wanneer u veel tijd steekt in de verhuur van uw woning(en) dan kan de belastingdienst dit zien als ondernemen, u kan dan worden ingeschaald in box 1 waar een andere belastingtarief van toepassing is. Wij adviseren verhuurders met 4 of meer panden het beheer van de woningen uit handen te geven. Meer informatie over onze beheerafdeling kunt u vinden op: www.koopsvastgoedbeheer.nl
 • Moet ik mijn bank inlichten over de verhuur van mijn woning?
  Ja dat adviseren wij wel. In veel hypotheekaktes staat dat de bank op de hoogte moet zijn wanneer een woning wordt verhuurd. Wanneer je beschikt over een verhuurhypotheek is het informeren van de hypotheekverstrekker niet nodig. Wanneer er in de hypotheekvoorwaarden staat dat je niet mag verhuren dan is er nog steeds een mogelijkheid om afspraken te maken met de hypotheekverstrekker zodat er uiteindelijk toch toestemming wordt gegeven door de hypotheekverstrekker. Hypotheekverstrekkers vermijden bij voorkeur risico’s. Zo worden huurders in Nederland beschermd en was het in het verleden een probleem om een huurovereenkomst te beëindigen. Inmiddels is het mogelijk om een tijdelijke huurovereenkomst af te sluiten waardoor een verhuurder in de mogelijkheid is een contract de ontbinden, veel risico wordt daardoor weggenomen. Een (tijdelijk) vertrek naar het buitenland kan ook een reden zijn om een woning tijdelijk te verhuren. Er zijn hypotheekverstrekkers die daar andere voorwaarden aan hechten. In veel gevallen geldt er dan een duur van maximaal 3 jaar en is het een voorwaarde dat je uiteindelijk zelf weer in de woning gaat wonen.
 • Moet ik mijn verzekeraar inlichten over de verhuur van mijn woning?
  Ja! Uw verzekeraar loopt uw polis met u door en kijkt na of uw verzekering nog past bij uw situatie. Zo wordt er o.a. gekeken naar uw aansprakelijkheidsverzekering (AVP), uw inboedelverzekering en uw opstalverzekering. Een huurder dient ook een aansprakelijkheidsverzekering te hebben en kan zich niet verzekeren voor het inventaris wat van de eigenaar is en in de woning staat.
 • Moet ik een energielabel overhandigen aan de huurder?
  Ja dat is een verplichting. Een energielabel laat zien hoe energiezuinig een woning is. Tijdens uitingen op bijvoorbeeld websites en etalages is het sinds 2022 verplicht om te laten zien welke classificatie de woning heeft (A = energiezuinig, G = niet energiezuinig). Wanneer er een huurovereenkomst wordt afgesloten dient er ook een energielabel overhandigd te worden.
 • Wie betaalt de gemeentelijke heffingen en belastingen?
  Er zijn verschillende belastingen die van toepassing zijn. De onroerendzaakbelasting (OZB) is voor een eigenaar. Deze kosten mogen niet aan een huurder worden doorberekend. Afvalstofheffing, waterschapsbelasting en rioolheffing zijn gebruikerslasten, deze komen voor rekening huurder.
 • Betaalt de huurder de rekening voor gas, water en elektra?
  In de meeste gevallen wel. Huurwoningen worden in het algemeen aangeboden zonder een voorschot voor gas, water en elektra. Deze kosten rechtstreeks op naam van de huurder. In enkele gevallen wordt er een voorschot aan kosten gas, water en elektra gehanteerd. Dit zien wij bij tijdelijke verhuur c.q. een korte periode en wanneer er geen aparte meters zijn.
 • Hoeveel sleutels moet ik de huurder overhandigen?
  Het is gebruikelijk om een huurder 2 setjes te overhandigen. Daarnaast is het verstandig om zelf een set te houden en wanneer er een beheerder actief is om ook die een set te overhandigen.
 • Verkopen of verhuren? Neem contact op bel: 020-8203676

  Tim
  Amstelveen
 • Verkopen of verhuren? Neem contact op bel: 020-8208772

  Yannick
  Amsterdam
 • Verkopen of verhuren? Neem contact op bel: 023-5329817

  Chantal
  Haarlem
 • Verkopen of verhuren? Neem contact op bel: 071-7601632

  Mitchel
  Leiden