Rechtspraak

Huurverhoging vrije sector

Jeroen Last
-1 april 2021
1 min

Momenteel geldt er nog geen maximum voor een huurverhoging in de vrije sector. Als verhuurder kunt u de jaarlijkse huurverhoging zelf toepassen. Deze afspraken zijn vastgelegd in de huurovereenkomst. Veelal wordt het inflatiepercentage aangehouden geldende op dat moment. Dit percentage wordt maandelijks vrijgegeven door het CBS.

Huurders van woningen in de vrije sector, boven € 752,33 per maand kale huur, kunnen de komende drie jaar een beperkte huurstijging verwachten. De Eerste Kamer ging recentelijk akkoord met een initiatiefwetsvoorstel van PvdA’er Henk Nijboer om deze huren jaarlijks maximaal te laten stijgen met 1 procent plus inflatie.

In de gereguleerde sector, tot € 752,33, mag van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2022 de huur van woningen niet worden verhoogd.