Huurprijzen

Huurverhoging vrije sector 2023

Chantal Ligtenstein
-11 februari 2023
2 min

Huurverhoging vrije sector 2023
Huurders die huren in de vrije sector worden over het algemeen goed beschermd tegen extreme huurverhogingen. Zo wordt er niet alleen maar gekeken naar de inflatie maar ook naar de CAO-ontwikkelingen. Indien dat wel het geval zou zijn dan zouden de huren dermate stijgen dat veel huurders in de problemen zouden komen. Gezien de krimp in de vrije sector huurmarkt zit een snelle verhuizing naar een andere vrije sector woning in dezelfde regio er voorlopig niet in. Minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) wil deze wet aanpassen en een maximale huurverhoging in het leven roepen. Er zal gekeken worden naar de ontwikkelingen van salarissen. De stijging zal aangevuld worden met een eventuele toevoeging van 1%.

Om huurwoningen in de vrije sector enigszins betaalbaar te houden, worden de huurverhogingen de komende 3 jaar beperkt c.q. geminimaliseerd.

De maximale huurverhoging voor 2023 is een percentage van 3,1% + 1% = 4,1%

Bezwaar huurverhoging
Zoal de meeste verhuurders weten, kan een huurder bezwaar maken tegen de huurverhoging. Alvorens een verhuurder voornemens is de huur te verhogen dient dit wel schriftelijk kenbaar gemaakt te worden bij een huurder. Indien dit niet wordt gedaan, blijft de oude huurprijs gelden.

Wanneer een huurder bezwaar wil maken tegen deze huurverhoging dan dient dit voor de ingangsdatum van de huurverhoging én per aangetekende brief te gebeuren.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met één van onze vestigingen!