Puntentelling

Maximering WOZ-punten in WWS uitgesteld

Sander Koops
-1 november 2021
2 min

Indien je de huur van een woning zou willen berekenen dan kan je dit doen aan de hand van het puntenstelsel welke te vinden is op de website van de rijksoverheid. Komt een woning boven de 142 punten, dan ben je als verhuurder vrij om zelf de huurprijs vast te stellen. Een belangrijk onderdeel van de huidige puntentelling is de WOZ-waarde, deze wordt sinds 2015 meegenomen als onderdeel in deze puntentelling.

November vorig jaar is het ontwerp met de wijziging van het woningwaarderingsstelsel (WWS) gepubliceerd door het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Hierin staat dat het aantal WOZ-punten maximaal 33% mag zijn van het totale aantal punten. Dat houdt in dat de WOZ-waarde voor maximaal 33% meegeteld mag worden in de huurprijs.

Deze regeling is al in 2019 aangekondigd als onderdeel van een pakket aan maatregelen voor de woningmarkt. De regeling zou oktober 2021 ingaan maar is nu uitgesteld tot in ieder geval januari 2022.