Airbnb

Registratieplicht verhuurders Airbnb

Mitchel Mense
-1 november 2021
2 min

Amsterdam probeert al enige tijd de toeristische verhuur van huizen en appartementen in te perken. Zo wil de stad voorkomen dat gewone huurders geen kans meer maken en de binnenstad alleen het domein van toeristen wordt. Het systeem moet ook in Rotterdam, Den Haag en Utrecht komen.

Sinds begin dit jaar werkt Airbnb samen met gemeente Amsterdam en is er een wet in werking getreden die een registratie- en vergunningsplicht voor short stay mogelijk heeft gemaakt. Verhuurders hadden tot 1 oktober de mogelijkheid om een registratienummer bij hun Airbnb advertenties te plaatsen. Met dit verplichte registratienummer kunnen adresgegevens achterhaald worden, zo wordt illegale verhuur uit de anonimiteit gehaald. Vanaf begin oktober controleert gemeente Amsterdam of Airbnb-verhuurders zich aan deze registratieplicht houden. Bij geen-, of een onjuist registratienummer worden advertenties verwijderd en kunnen er boetes worden opgelegd.

Overigens is gemeente Amsterdam niet de enige gemeente die actief bezig is met het inperken van kortstondige verhuur via Airbnb. Veel gemeentes zijn bezig met het opstellen van eigen voorschriften waar short-stay verhuurders zich aan moeten houden. Zo schermt gemeente Leiden met hoge boetes, daar kan je rekening houden met een boete van € 5.000,- per overtreding. Bij een 3e overtreding kan dat zelfs oplopen tot € 50.000,-