Diplomatenclausule - Tussenhuur

Tijdelijke verhuur met tussenhuur en diplomatenclausule

Sander Koops
-6 juni 2024
4 min

Tussenhuur met een Diplomatenclausule: Flexibiliteit en Zekerheid
Wanneer u tijdelijk afwezig bent door vakantie, werk of studie, kan het verstandig zijn uw woning tijdelijk te verhuren. Dit proces, ook bekend als tussenhuur of de diplomatenclausule, biedt een praktische oplossing. Deze regeling is ideaal voor situaties waarin u voor een bepaalde periode naar het buitenland vertrekt en zeker wilt zijn dat u uw woning weer kunt betrekken bij terugkomst.

Wat is Tussenhuur?
Tussenhuur is een vorm van tijdelijke verhuur waarbij de verhuurder duidelijke afspraken maakt met de huurder over de huurperiode en de beëindiging van het contract bij de terugkeer van de huurder. Het belangrijkste kenmerk is dat de huurder de woning weer verlaat wanneer de verhuurder terugkeert vanuit het buitenland.

Voorwaarden van een tussenhuurovereenkomst
Een tussenhuurovereenkomst, ook wel Model C contract genoemd of diplomatenclausule, heeft specifieke voorwaarden die zowel de verhuurder als de huurder moeten respecteren:

  1. Duur van de Huurperiode: U spreekt met uw tijdelijke huurder een specifieke periode af voor de huur. Deze periode mag niet langer zijn dan 24 maanden. Na deze periode moet de huurder de woning verlaten tenzij er tussentijds onderling een verlenging is afgesproken.
  2. Opzegtermijn: De verhuurder moet de huurovereenkomst tijdig opzeggen. De opzegtermijn is minimaal drie maanden, en per jaar dat de huurder in de woning woont komt er een maand bij, met een maximum van zes maanden.
  3. Beëindiging van de Huur: In tegenstelling tot wat sommigen denken, eindigt het contract niet automatisch na de afgesproken periode. De verhuurder moet de huur actief opzeggen, met inachtneming van de juiste opzegtermijn en per aangetekende brief of deurwaardersexploot.
  4. Reden voor Opzegging: In de opzeggingsbrief moet worden vermeld dat de verhuurder zelf weer in de woning wil gaan wonen, onder verwijzing naar het betreffende artikel in de huurovereenkomst.
  5. Niet Tussentijds Opzeggen: De huurder kan het contract niet tussentijds opzeggen, en ook de verhuurder kan de huur niet tussentijds stopzetten.

Duur en Verlenging van het Contract
Model C is een contract voor bepaalde tijd. De huurperiode kan worden verlengd indien de verhuurder langer elders verblijft dan oorspronkelijk gepland, bijvoorbeeld vanwege een verlengde arbeidsovereenkomst. Deze verlenging moet in onderling overleg tussen huurder en verhuurder plaatsvinden, en vóór de einddatum van het oorspronkelijke contract worden overeengekomen. Het is mogelijk om de verlenging meerdere keren te herhalen, hoewel hierover nog weinig rechtspraak bestaat.

Voorbereiding op Verlenging of Beëindiging
Als u voorziet dat een verlenging van het contract nodig is, is het raadzaam ruim voor de opzegtermijn overleg te plegen met de huurder. Mocht de huurder geen verlenging wensen, dan kunt u tijdig de huur opzeggen met inachtneming van de juiste opzegtermijn.

Conclusie
De diplomatenclausule of tussenhuur biedt een uitstekende oplossing voor verhuurders die tijdelijk in het buitenland verblijven. Het zorgt voor een balans tussen flexibiliteit voor de verhuurder en zekerheid voor de huurder. Door duidelijke afspraken te maken en de wettelijke voorwaarden te respecteren, kunt u met een gerust hart tijdelijk naar het buitenland vertrekken, wetende dat uw woning weer beschikbaar is wanneer u terugkeert.