Rechten en plichten huurders

Als bewoner van gehuurde woonruimte geniet u van bepaalde rechten, maar draagt u ook verantwoordelijkheden die voortvloeien uit de huurovereenkomst. De voornaamste rechten en verplichtingen zijn vastgelegd in de huurovereenkomst en de bijbehorende algemene voorwaarden. Voor verdere informatie kunt u terecht bij de volgende instanties.

1Veelgestelde vragen

Op onze pagina veelgestelde vragen kunnen huurders op de meeste vragen een antwoord vinden. Mocht u een vraag hebben die wij op de website niet behandelen, neem dan contact op met één van onze kantoren.
Kijk hier voor meer informatie

2Rechten en plichten

Op de website van de Rijksoverheid staat duidelijk uitgeschreven welke rechten en plichten een huurder heeft. Meer informatie kunt u hier vinden.

3Meldpunt per gemeente

Vanaf 2024 staat in elke gemeente een meldpunt paraat voor ongewenst verhuurgedrag. Huurders en woningzoekenden kunnen hier discreet hun vragen of klachten over de handelingen van hun verhuurder kwijt. De locatie van elk meldpunt per gemeente is te vinden op de website van de VNG.

4Toewijzing huurwoning

Dit protocol, ontwikkeld in lijn met de Wet goed verhuurderschap, is bedoeld om transparantie te bieden bij de toewijzing van huurwoningen aan kandidaat-huurders. Het voornaamste doel is het voorkomen van discriminatie. Meer informatie kunt u vinden op deze pagina.

5De Huurcommissie

De Huurcommissie biedt hulp aan huurders en verhuurders als zij het niet eens zijn over bijvoorbeeld de huurprijs, onderhoud of servicekosten. De Huurcommissie beoordeelt het geschil aan de hand van wet- en regelgeving. Voor meer informatie verwijzen wij u graag door naar de website van De Huurcommissie.

6Privacyverklaring

Wij zijn een makelaarskantoor en vastgoedbeheerder aangesloten bij branchevereniging VBO. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan. In deze verklaring wordt ook omschreven welke gegevens aan externe partijen zoals VBO en Pararius en eventuele dochterondernemingen worden verstrekt. Lees hier onze privacyverklaring