Huurprijzen

Regelgeving middenhuur

Sander Koops
-5 oktober 2022
2 min

In de nota "Betaalbaar wonen" van minister Hugo de Jonge werd begin dit jaar kenbaar gemaakt dat de gereguleerde huurwaarde wordt opgerekt naar € 1250,-. Dit plan is opgesteld om mensen met een middeninkomen meer kans te geven. Donderdag 29 september heeft de Jonge laten weten deze grens te verlagen naar € 1000,- welke gelijk staat aan ca. 187 punten, een positieve ontwikkeling volgens veel ontwikkelaars en beleggers. Deze grens ligt momenteel nog op € 763,- (141 punten). Boven deze huurwaarde zijn beleggers vrij om de huur te bepalen.

Omdat veel beleggers, investeerders en ontwikkelaars bouwplannen en investeringsbeslissingen uit hebben gesteld, heeft de Jonge hier nu al duidelijkheid gegeven. De toevoer van nieuwe huurwoningen is in een korte tijd behoorlijk afgenomen. Met deze beslissing hoopt de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening dat het huuraanbod in het laatste kwartaal van dit jaar weer zal toenemen.

De minister heeft tevens aangeven de komende maanden te onderzoeken of hij met aanpassen van de waardering investeerders verder tegemoet kan komen. Bepaalde elementen binnen het huidige puntensysteem kunnen beter gewaardeerd worden waardoor het voor bepaalde woningen makkelijker wordt om op een hoger puntenaantal uit te komen.