Rechtspraak

Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders verplicht

Jeroen Last
-7 april 2022
2 min

Voor nieuwbouwwoningen, gebouwd na 2003, was het al een verplichting om rookmelders in de woning te installeren, maar vanaf 1 juli geldt dat ook voor bestaande bouw. Volgens artikel 6.21 van het Bouwbesluit moet op iedere verdieping van een zelfstandige woning tenminste één rookmelder hangen. In studentenhuizen is in iedere kamer een rookmelder verplicht. Ook besloten ruimtes waar een vluchtroute doorheen loopt zijn rookmelders verplicht.

Verhuurders die de verplichte rookmelders niet (tijdig) plaatsen, lopen het risico geconfronteerd te worden met een huurprijsvermindering. Dit kan namelijk als een gebrek (artikel 7:204 lid 2 BW) worden bestempeld. De verhuurder loopt daarnaast het risico een boete te krijgen vanuit de gemeente. Bovendien kan een verzekeraar besluiten om niet uit te keren na brand in een woning waarin niet de vereiste rookmelders hangen.

Uiteraard zijn huurders verplicht om mee te werken bij het plaatsen van de rookmelders. Indien u het plaatsen van de rookmelder(s) uit handen wilt geven dan kan dat via onze onderhoudsafdeling Verium Vastgoedonderhoud. Een aanmelding kunt u doen via deze link: Plaatsen rookmelder(s)